IP: 54.242.115.30, 54.242.115.30
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์
วิสัยทัศน์, ภาระกิจ
เป้าหมายและกิจกรรมหลัก
บุคลากร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
เครือข่าย
การเผยแพร่ผลงาน, เรื่องน่าสนใจ
ภาพกิจกรรม
Calendar Script
« December 2017 »
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
8
เมื่อวาน
5
เดือนนี้
174
เดือนที่แล้ว
353
ปีนี้
174
ปีที่แล้ว
4,834
Hits Counter
how to get visits stats for websites
IP Based Counter
 

งานวิจัยปี 2546-2547
โครงการที่ 1 การสำรวจ รวบรวม แมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
โครงการที่ 2 การสำรวจ รวบรวมแมลงศัตรูธรรมชาติของวัชพืชในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
โครงการที่ 3 การสำรวจ และรวบรวมเชื้อราสาเหตุโรควัชพืช ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
โครงการที่ 4 การควบคุมไมยราบยักษ์ Mimosa pigra L. โดยชีวิวิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
โครงการที่ 5 การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย

งานวิจัยปี 2548-2550
โครงการที่ 1 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
โครงการที่ 2 การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวาในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย
โครงการที่ 3 การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
โครงการที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) ในเชิงพานิชย์

งานวิจัยปี 2551-2553
โครงการที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพแบคทีเรียบริเวณรากพืชต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)
โครงการที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพสูตรสำเร็จเชื้อรา Pochonia chlamydosporia เพื่อควบคุมประชากรไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)
โครงการที่ 3 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูผักโดยชีววิธี

 
 
     
© Copyright 2012 NBCRC Ubon
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-353535, โทรสาร 045-288373